11/6/09

IDIOMAS PARA GALEGOS (Xavier Alcalá)

.
. .
Idiomas para galegos.
.
Seica os nenos teñen unha grande vantaxe sobre os adultos: apañan sons de idiomas diferentes e métenos noutras tantas partes do cerebro que logo se interconectan. Por iso os aprenden tan ben, coa correspondente fonética.
.
As linguas fanse con palabras, sons encadeados, estruturados segundo códigos. Representan xeitos de pensar e sentir recollidos nunha memoria colectiva. Cada lingua é unha nación e os que falan moitas son máis humanos cós que falan poucas porque pertencen a máis pobos.
.
Se en Galicia non houbese traumas de fala, a xente ensinaríalles na casa aos fillos a patrimonial e deixaría que, mergullados nun mundo mediático castelán, aprendesen a lingua franca de España e Hispanoamérica (donda forma de "galego oriental vasquizado e mozarabizado"). Despois procurarían que na escola se paralelizase o ensino de castelán co do portugués, "galego estremeño, mozarabizado" cunha fonética -por veces forzada- coincidente en moitos aspectos coa do francés, lingua latina ben fácil de aprender.
.
Na mente dos rapaces é sinxelo armar os crebacabezas das tres latinas máis estendidas polo mundo: castelán, galaico-portugués e francés. E o frances pode axudalos moito a entraren no híbrido xermanolatino que manda no globo, o inglés: quen fala francés ten a metade do vocabulario inglés no peto.
.
Nunha Galicia orgullosa do que lle deu ao mundo, non abonda con "español e inglés". O percorrido sería do galego ao inglés, pasando polo portugués e o francés (sen esquecer o castelán, of course).
.
La Voz de Galicia, 10-6-2009.
.
..

No hay comentarios: