10/11/08

LIBRO DE RECLAMACIÓNS: Can de palleiro: "Yes, I can!"

.
.
.
.
Pé de foto: Abofé que hai can; só lle falta votar.
.
Fotografía: Xabier Martínez.
.