4/3/09

CONTA solidaria en prol do CENTRO ETNOGRÁFICO de TERRA DE MONTES (CETMo)

.
.
A todos os socios e simpatizantes da Asociación Cultural e Ecoloxista VERBO XIDO de Terra de Montes:
.
.
A directiva da asociación VERBO XIDO, en xuntanza extraordinaria celebrada en Pedre (Cerdedo) o pasado 15 de febreiro, aprobou unanimemente a recepción da subvención de AGADER para desenvolver os labores de rehabilitación do CETMo.
.
Como queira que a devandita axuda non cobre a totalidade do orzamento das obras preceptivas para regularizar administrativamente o centro etnográfico (licenza de apertura, concesión da declaración de colección visitábel...), indispensábeis para que poida cumprir e ampliar o seu papel de dinamizador cultural da bisbarra, tamén se acordou abrir unha conta corrente onde ingresar donativos para tal fin.
.
Cabe sinalar que na propia xuntanza xa houbo varios ofrecementos económicos en firme, que permiten considerar de xeito optimista o futuro do Centro.
.
Agradecemos a vosa colaboración, na medida das posibilidades de cadaquén.
.
.
O nº de conta é o seguinte:
2080 0444 92 0040106374.
.
.
É preciso facer constar o nome da persoa que fai o ingreso, e se este é un empréstimo ou unha doazón.
.
Moitas grazas.
.
Asdo.: A directiva de VERBO XIDO.
.
.
Visítese o CETMo:
.
.
.
.
>>>
Fotografía: O edificio do CETMo na aldea de Soutelo de Montes (Forcarei).
.
.

No hay comentarios: